Garanti- og klageprosedyre

Garanti

Vi bryr oss om produktene våre og gjør logisk nok vårt beste for å levere dem til deg i topp stand. Det hender imidlertid noen ganger at en ordre går i stykker under transport eller at det skjer noe annet som gir deg krav på garanti. I henhold til europeisk lov er vi ansvarlige for enhver mangel på samsvar som viser seg innen en periode på to år etter levering av varene. Du kan ha tilleggsrettigheter i henhold til nederlandsk lov.
Dersom du oppdager eller skulle oppdage en mangel ved produktet, må du kontakte oss innen rimelig tid. En rimelig frist er uansett to måneder. Under visse omstendigheter kan en periode på mer enn to måneder også være akseptabel.
Hvis du kontakter oss i tide, ordner vi en gratis reparasjon eller erstatning.

Klager

Det kan alltid skje at noe ikke går helt som planlagt. Vi anbefaler at du først gjør klager kjent for oss ved å sende en e-post til info@noyra.no. Hvis dette ikke fører til en løsning, er det mulig å registrere tvisten din for mekling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Fra 15. februar 2016 er det også mulig for forbrukere i EU å registrere klager via ODR-plattformen til EU-kommisjonen. Denne ODR-plattformen finner du på http://ec.europa.eu/odr. Hvis klagen din ennå ikke blir behandlet andre steder, står du fritt til å deponere klagen din via plattformen til EU.